Purjehduksen perusteita – SLAM Suursaari Race

Purjehduksen perusteita

Purjehduksen perusteita

Kategoria: Blog

Myötätuulessa purjeveneen purjeet toimivat laskuvarjon tavoin, sillä purjeiden edessä tuulen puolella vallitsee ylipaine ja suojan puolella taas alipaina. Vene liikkuu myötätuuleen eli alipaineen suuntaan voiman liikuttamana. Purje toimii parhaiten silloin, kun se on pienessä kulmassa tuuleen nähden. Tehokkaasti purjehtiessa purjetta täytyykin jatkuvasti säätää oikeaan kulmaan. Mikäli purje pääsee liian löysäksi alkaa se lepattaa eikä vene saa voimaa kulkemiseen. Liian kireälle vedetty purje taas hidastaa veneen vauhtia.

Sivutuuli saa veneen kallistumaan ja tätä tasapainotetaan siten, että purjehtija siirtyy veneen vastakkaiselle laidalle eli tuulen puolelle. Kallistumisen suuruuteen vaikuttavat tuulen voimakkuus, purjehduskulma ja purjeen kireys. Veden vastus on pienimmillään silloin, kun vene on vaakatasossa. Siksi vene pyritään pitämään mahdollisimman suorana. Veneen kallistumisen aiheuttava sivuttaisvoima on suurin vastatuulessa ja pienin myötätuulessa.

Tuulen ja sään analysointi on tärkeä osa onnistunutta purjehdusta. Kuuntele säätiedotus ennen purjehdusta ja arvioi rannalta käsin tuulen voimakkuutta ja suuntaa. Aloittelijalle yli 6 m/s tuuli alkaa olla haastava hallita ja erityisesti puuskittainen tuuli on kokemattomalle hankala. Ukkosen aikaan purjehtimista kannattaa välttää, sillä ukkonen aiheuttaa voimakkaita tuulenpuuskia ja salama saattaa osua veneeseen. Tuulta ja sen suuntaa voi arvioida myös katsomalla muita veneitä. Veneessä ollessa veden pinnan seuraaminen kertoo sen, mistä suunnasta tuuli tulee ja kuinka voimakas se on. Tuulenpuuskiin kannattaa valmistautua nostamalla kurssia eli kääntämällä veneen keula suoremmin tuulta kohti.

Peräsin toimii ohjaamisessa sitä tehokkaammin, mitä suuremmalla vauhdilla vene etenee. Peräsimestä täytyy pitää kiinni koko ajan, jotta veneen hallinta ei katoa. Veneen keula kääntyy päinvastaiseen suuntaan kuin mihin peräsintä käännetään. Mikäli käännät peräsintä vasemmalle, kääntyy veneen keula oikealle. Periaate on sama myös moottoriveneissä. Kölin tehtävä on pitää veneen suunta ja pienentää sivuttaisvoiman vaikutuksia. Köli pidetään vastatuuleen matkattaessa alhaalla, mutta voidaan nostaa ylös myötätuulessa. Näin vähennetään veden vastusta ja saadaan vene kulkemaan kovempaa. Rantaan saapuessa peräsin käännetään ylös ja köli nostetaan, jotta ne eivät osuisi matalikossa pohjaan ja saisi vaurioita.

Aloittelijan kannattaa aloittaa purjehtimisen treenaaminen sivutuulessa, sillä tällöin peräsin voi olla suorassa ja kurssi pidetään. Purjetta löysätään skuutista siten, että purjeen etureuna on hieman löysä ja tämän jälkeen sitä kiristetään hieman. Kokemuksen karttuessa purjehtija oppii miten kurssi säilytetään ja pystyy säätämään purjetta tuulen vaihteluiden mukaan. Veneen saa pidettyä suorassa vaihtamalla omaa painoa ulommalle laidalle kun tuuli voimistuu ja sisemmäs tuulen heikentyessä. Veneen saa pysähtymään joko siten, että keula käännetään tuuleen tai purjetta löysäämällä.

Suoraan vastatuuleen purjehtiminen ei ole mahdollista ja siksi tuuleen pidetään tiukimmillaankin noin 25 asteen kulma. Mikäli päämäärä on suoraan vastatuulessa, täytyy sitä lähestyä vastakäännösten avulla. Mikäli vastakäännös tehdään liian hitaasti, voi puomi jäädä veneen keskelle, purje lepattaa ja vene pysähtyä. Tilanteesta päästään eteenpäin siten, että peräsin käännetään ääriasentoon ja tartutaan puomiin. Tällöin tuuli kääntää automaattisesti veneen kyljen tuulta kohden. Sitten voikin irrottaa otteen puomista, oikaista peräsimen ja kiristää purjeen.

Nouseminen ja laskeminen ovat purjehduksen perustermejä. Nouseminen tarkoittaa veneen keulan kääntämistä tuuleen ja laskeminen keulan kääntämistä poispäin. Vastanen kurssi tarkoittaa sivutuulesta tuleen nousevaa kurssia ja myötäinen taas kurssia, joka kääntyy sivutuulesta poispäin. Puomin asennosta näkee, purjehditaanko paaralla vai styyralla. Mikäli puomi on perästä katsottuna vasemmalla puolella, purjehditaan styyralla. Veneen purjehtiessa paaralla täytyy sen väistää kaikkia styyralla kulkevia.